"I can tell whether a person can play just by the way he stands …If they act too hip, you know they can't play shit " Miles Davis

Home / Discography / Cycnostalagma - 2006
A+ R A-
18 Nov

Cycnostalagma - 2006

Rate this item
(1 Vote)


Tilemachos Moussas  - Cycnostalagma

 Tilemachos Moussas  -nylon acoustic, electric guitar, vocals, rainstick
Dimitris Giannopoulos  - soprano sax
Michel Hatzigeorgiou - bouzouki, fretless bass
Lakis Tzimkas - contrabass
Sofia Eykleidou  - cello
Tassos Theodorakis  - oud, saz
Takis Barbas  - indian flute, tabla, tarabouka
Alexandros Spanidis  - bandir, drums
Angelos Polychronou  - Chocalho, Ganza, tamborim, agogo, shaker
Eddie Spaapen - pandeiro, agogo, tamborim
Alkis Kanidis - vocals

Ankh Productions/Ankh Jazz 0812-2

Last modified on Wednesday, 12 February 2014 16:48